Projekce 21

Kvalitní projektová dokumentace, individuální přístup, efektivní a ekonomická řešení – to jsou základní pilíře naší práce.

Služby pro

Architekty

 • outsourcing projekčních prací
 • konstrukční řešení pro vaše studie a projekty
 • technické řešení pro vaše studie a projekty a další

Soukromé investory

 • projektové dokumentace pro občanské stavby
 • projektové dokumentace pro průmyslové stavby
 • poradenská a expertní činnost a další

Veřejný sektor

 • projekty pro občanskou výstavbu
 • návrhy zelených střech a retence dešťových vod
 • studie proveditelnosti a další

Developery

 • poradenská a expertní činnost
 • architektonické a konstrukční řešení
 • koordinace projektů a další

O nás

Jsme projekční kancelář zaměřená na projekci občanských a průmyslových staveb, rekonstrukcí a změn dispozic rodinných, bytových i administrativních objektů, projekty pasivních, nízkoenergetických staveb a další. Vše zajišťujeme ve všech stupních projektové dokumentace od studie až po realizační dokumentaci. Ve spolupráci s odborníky zajišťujeme architektonické a ideové studie, statické posouzení, tepelně technické posouzení a návrhy TZB. V rámci expertní činnosti zajišťujeme energetické posouzení a optimalizace objektu, termovizní snímkování, měření koncentrace CO2 v objektech, měření vzduchotěsnosti budov, poradenskou činnost, stavební průzkumy a další.

Spolu to zvládneme.

Portfolio

Občanská výstavba

Občanská výstavba

Rodinné domy, bytové domy, hotely a penziony, domy s pečovatelskou službou, dotace, novostavby, rekonstrukce, pasportizace, demoliční výměry a pasivní a nízkoenergetické stavby.

Průmyslové stavby

Průmyslové stavby

Skladovací a výrobní objekty, rekonstrukce areálů, pasportizace skladovacích a výrobních areálů, demoliční výměry průmyslových areálů.

Expertní činnost

Expertní činnost

Expertní a odborné posudky, ideové studie, energetické náročnosti budov, výpočty a optimalizace tepelných mostů a vazeb, tepelně-technické výpočty, energetické optimalizace domů, termovizní snímkování, měření vzduchotěsnosti budov, měření CO2 v objektech.

Poradenská činnost

Poradenská činnost

Nezávislé a individuální konzultace projektů, konstrukčních řešení, studií a dispozic, prohlídky technického stavu konstrukcí a budov, konzultace v oblasti pasivních a nízkoenergetických staveb.

Zelené střechy

Zelené střechy

Jsme ověřeným partnerem Rady pro zelené střechy, z.s. Zajišťujeme profesionální služby v oblasti návrhu extenzivních, semiintenzivních, intenzivních a biodiverzních zelených střech a návrh lehkých zelených střech pro velké plochy střech průmyslových hal, retenční střechy bez vegetace.

Pasportizace objektů

Pasportizace objektů

Zaměření skutečného stavu objektu a demoliční výměry, zhodnocení stavu objektu, předprojektová příprava, stavební průzkumy.

 

Kontakty

 

info@projekce21.cz
+420 603 792 699
Korespondenční adresa, provozovna:
Veslařská 595/81
Brno-Jundrov
637 00